Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Belediye Politikaları Projesi Faaliyetleri Raporu

 28 Eylül 2012

Bugün “İdari Kapasite” Operasyonel Programının 1.3 “Politikalar Geliştirme ve Uygulamada Etkin Koordinasyon ve Ortaklık” alt önceliği tarafından finanse edilen ve А-10-13-22 Maddi Destek Anlaşmalı “Belediye Politikalarını Oluşturma, Gerçekleştirme ve Denetlemede Kırcaali Belediyesindeki İlgili Taraflar Arasında Etkin Etkileşim” Projesi’ni ikinci bası toplantısı düzenlendi. Toplantıda Kırcaali Belediye başkanı Müh. Hasan Azis, Belediye sekreteri Sezgin Bekir ve Proje Koordinatörü Havejda Tsvetkova yer aldı.
Medya temsilcileri önünde Müh. Azis, Aralık 2011y. tarihinden bu yana Avrupa Sosyal Fonu aracılığı ile Avrupa Birliği ek maddi desteği ve BG051PO002/10/1.3-04 bütçe kolu “İdari Kapasite” Operasyonel Programının 1.3 “Politikalar Geliştirme ve Uygulamada Etkin Koordinasyon ve Ortaklık” alt önceliği tarafından finanse edilen ve А-10-13-22 Maddi Destek Anlaşmalı “Belediye Politikalarını Oluşturma, Gerçekleştirme ve Denetlemede Kırcaali Belediyesindeki İlgili Taraflar Arasında Etkin Etkileşim” Projesi’nin gerçekleştirildiğini belirtti. Anlaşmanın toplam değeri 293 566 levadır, bunlardan %100’ü hibe destektir. Projenin gerçekleştirme süresi 18 aydır. Projenin başlıca amacı belediye politikalarının şeffaf oluşumu, etkin gerçekleştirme ve etkin denetimdir. Belediye başkanı, projenin özel amaçları olan Kırcaali belediye idaresinin faaaliyetlerini geliştirerek sosyal ve mali gelişimi sağlayacak etkin politikalar gerçekleştirmek; Belediye politikaları oluşturma, uygulama ve denetimini gerçekleştirmek için sivil toplum kurumlarıyla partnerliği geliştirmek, stratejik planlama alanında 80 ilgili kişinin kapasitesini arttırmaya da değindi.
Projenin Yönetmeni Sezgin Bekir ise belediye politikaları oluşturma, uygulama ve denetimini gerçekleştirmek için sivil toplum kurumlarıyla partnerliği geliştirmek ve ilgili kişilerin kapasisitesini artırmak için “Belediye Politikalarını Oluşturma” konulu eğitim düzenlenlendiğini açıkladı. Eğitim Haziran ayında Devin’de gerçekleştirildi. Eğitimde Kırcaali Belediye Meclisi’nin 30 üyesi, 10 sivil toplum temsilcisi ve 29 belediye idaresi çalışanı yer aldı. Eğitime katılanlar, startejik planlama, belediye politikalarını oluşturmada faydası olacak etkileşim analizi ve değerlendirmesi konularında yeni bilgi ve deneyimler kazanmıştır.
Basın toplantısı esnasında, projenin başlıca faaliyetlerinden biri olan 2007 ile 2010 yılları arasında Kırcaali Belediyesi Gelişim Planı ara değerlendirmesi Eylül ayında yapıldığını da açıklandı. Ara değerlendirmede 2007 ile 2010 yılları arasında Kırcaali Belediyesi Gelişim Planı’nın gerçekleştirilmesi sonuçlarının değerlendirilmesi, amaçlarına ulaşma derecesinin değerlendirilmesi ve kullanılan kaynakların etkinliğini ve verimliliğini değerlendirilmesi yer almakta. Bunu baz alarak de Planın sonuç ve güncelleme önerileri de yapılmıştır.
Proje Koordinatörü Nadejda Tsvetkova, yapılan ara değerlendirmede 2007 ile 2010 yılları arasında Kırcaali Belediyesi Gelişim Planı’nda yer alan proje ve faaliyetlerin %71.1 oranında gerçekleştirildiğini dile getirdi. Burada 4 genel sonuç elde edilmiştir:
• Planın gerçekleştirilmesinde hem öncelikler, hedefler ve öncelikler konusunda; hem de finansal gerçekleşiminde ilermele kaydedilmiştir. Eğer çalışma eğilimi korunursa ve bu ara değerlendirmenin sadece 2007 ile 2010 yılları arasını kapsadığını göz önünde bulundurulursa, planın büyük çoğunluğu gerçekleştirilebileceği tahmin edilebilir.
• İlerleme gerçekleştirilen proje sayısı ve türüne göre kaydedilmiştir. Gösterge sistemi ile ilgili önerilen düzeltici tedbirlerin uygulanması, gelecekte planın öncelik ve amaçlarını gerçekleştirmede daha başarılı olmayı sağlayacak.
• Planın yönetimi, dolayısıyla dahilinde olan prolelerin yönetimi için güvenilir mekanizmalar oluşturulmuştur.
• Bölge gelişimi alanında yasalara ve ara değerlendirmede verilen önerilere uygun olması için Gelişim Palnı’nın bazı kısımları güncelleştirilmelidir.
Bugünkü basın toplantısı dahilinde, değerlendirme sonuçlarının kamu tartışması sonrasında Ara Değerlendirme Raporu, Kırcaali Belediye Meclisi tarafından kabul edildiği de bildirildi.
Kırcaali Belediye Başkanı daha proje dahilinde, 2005 ile 2010 yılları arasında Kırcaali Belediyesi Maddi Durumu Analizi, 2005 ile 2010 yılları arasında Kırcaali Belediyesi Sosyal ve Kültür Alanındaki Durumu Analizi, 2005 ile 2010 yılları arasında Kırcaali Belediyesi’de Demografik Sürecin Analizi, ve Kırcaali Belediyesi SWOT Analizi yapılacağını da açıkladı. Bunun yanı sıra iki model de oluşturulacaktır: ilki politika uygulama denetimi modeli, diğeri ise politika danışmanlığı modelidir.Proje, Avrupa Sosyal Fonu aracılığı ile Avrupa Birliği ek maddi desteği ve “İdari Kapasite” Operasyonel Programı tarafından finanse ediliyor.

Fotoğraflar
 Ziyaretçi sayısı: 653


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign