Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Basın Duyurusu

 06 Şubat 2013

Şubat ayında Kırcaali Belediyesi ve “Beft” Şirketi, “İdari Kapasite” Operasyonel Programının 1.3 “Politikalar Geliştirme ve Uygulamada Etkin Koordinasyon ve Ortaklık” alt önceliği tarafından finanse edilen ve А-10-13-22 Maddi Destek Anlaşmalı “Belediye Politikalarını Oluşturma, Gerçekleştirme ve Denetlemede Kırcaali Belediyesindeki İlgili Taraflar Arasında Etkin Etkileşim” BG051PO002/10/1.3-04 Projesi dahilinde hazırlanan analizlerinin tanıtılacağı ve tartışılacağı ilgili kişilerin katılımıyla yuvarlak masalar düzenliyor.
“Kırcaali Belediyesinin 2005-2010 Yılları Arasında Ekonomik Gelişimi Analizi” konulu ilk yuvarlak masa 07.02.2013y. tarihinde, saat 14.00’te,Otel “Kırcaali”nin konferans salonunda gerçekleştirilecektir.
08.02.2013y. tarihinde, saat 10.00’da yüne otel “Kırcaali”de ise Kırcaali Belediyesinin 2005-2010 yılları arasında sosyal, eğitim ve kültür alanında gelişim analizinin ele alınacağı ikinci yuvarlak masa düzenlenecektir.

Proje, Avrupa Sosyal Fonu aracılığı ile Avrupa Birliği ek maddi desteği ve “İdari Kapasite” Operasyonel Programı tarafından finanse ediliyor.


 Ziyaretçi sayısı: 521


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign