Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Kırcaali Belediyesi, Belediye Politikaları Konulu Yuvarlak Masalar Düzenledi

 08 Şubat 2013

Bugün Kırcaali Oteli’nin konferans salonunda Kırcaali Belediyesinin 2005-2010 yılları arasında sosyal, eğitim ve kültür alanında gelişim analizi sunuldu. Bu toplantı Kırcaali Belediyesi ve “Beft” Şirketinin “Belediye Politikalarını Oluşturma, Gerçekleştirme ve Denetlemede Kırcaali Belediyesindeki İlgili Taraflar Arasında Etkin Etkileşim” Projesi dahilinde gerçekleştirildi. Dün ise yine Kırcaali Oteli’nin konferans salonunda “Kırcaali Belediyesinin 2005-2010 Yılları Arasında Ekonomik Gelişimi Analizi” konulu ilk yuvarlak masası düzenlendi.

“Prime Consult” Şirketinden Nurcihan Karamehmedova bugün sosyal kültürel, sağlık ve eğitim alanlarındaki gözlemler, anket, mukayese ve sonuçlar içeren analizleri sundu, bunun öncesinde ise “Belediye Politikalarını Oluşturma, Gerçekleştirme ve Denetlemede Kırcaali Belediyesindeki İlgili Taraflar Arasında Etkin Etkileşim” Projesinin başkanı ve Kırcaali Belediyesi Sekreteri Sezgin Bekir yuvarlak masa diyaloglarını başlatttı.

Foruma katılanlar önünde Sezgin Bekir: “Analizlerden elde edilen bilgiler çok önemlidir, çünkü bu analizler üzerine gelecekteki stratejik belgelerimizi planlamış olacağız” dedi. Sayın Bekir proje dahilinde gerçekleştirilen faaliyetleri de tanıttı. Bu faaliyetlerden bir kısmı, tüm belediye meclisinin üyeleri, stratejik planlama konusunda görev alan 30 belediye idaresi çalışanı, kamuoyundan ve kamuoyu kuruluşlarından 12-13 temsilcinin yer aldığı belediye politikaları konulu eğitim ile ilgili olmuştur. Projenin diğer faaliyeti ise Kırcaali belediyesinin sosyal ve ekonomik gelişimi analizi, demografik süreç analizi, belediye çalışmalarının güçlü ve zayıf yönlerinin analizi olmak üzere 4 analizin hazırlanması ile ilgilidir.

Sezgin Bekir: “Bu projenin başlıca amacı politika danışmanlığı üzerine mekanizmalar ve modeller geliştirmektir. Yuvarlak masa toplantıları ise bu politikaların toplumun büyük bir kısmına ulaşmasını sağlamak yöntemlerinden bir tanesidir. Çünkü kamuoyuna ulaşmazsa, analizlerimizin değeri olmaz” dedi.

“Prime Consult” Şirketinin danışmanı Nurcihan Karamehmedova’ya göre, yapılan analizlerin başlıca sonucu: “tüm ilgili tarafların ortak çalışmaları sonucunda daha büyük ve etkili gelişim olacak”tır.

Karamehmedova’nın belirttiklerine göre, Bulgaristan’ın diğer belediyelerine kıyasla Kırcaali Belediyesi bir çoğunun önündedir, çünkü neredeyse her sektörde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Danışmana göre bu çalışmaların her belediyede yapılmamıştır.

Fotoğraflar
 Ziyaretçi sayısı: 615


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign