Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

“Destek ile Değişime Doğru” Projesi Tanıtıldı

 20 Şubat 2013

Bugün Kırcaali Biznesinkubator salonunda yaklaşık 50 kişinin önünde “Destek ile Değişime Doğru” Projesi tanıtıldı. Proje gerçekleştirme anlaşması 28 Kasım 2012y. tarihinde imzalandı, bugün ise proje yönetmeni ve koordinatörü olan Belediye Başkanı Yardımcısı Elisaveta Kehayova, sosyal faaliyetleri genel uzmanı Nermin Mehmet ve genel uzman Vasilka Grigorova proje faaliyetlerini basın toplantısında açıkladılar. Basın toplantısında Kırcaali “Sosyal Destek” Dairesi Müdürü Krasimir Ralev de yer aldı.

Belediye Başkanı Yardımcısı Elisaveta Kehayova, bugün sunulan projenin başlıca amacı kendine kısmi veya tam hizmet edemeyen ve sosyal dışlama riski içinde bulunan kimselere, onurlu bir yaşam sağlamak için yeni etkili modeller oluşturarak Kırcaali Belediyesi tarafından aile ortamında sosyal hizmetlerin geliştirilmek olduğunu belirtti.

Elisaveta Kehayova, projenin 16 ay süreceğini ve toplam değeri 213 468.95lev olduğunu belirtti.
Sayın Kehayova’nın açıkladıklarına göre, hedef gruptaki kimselere sosyal ortama dahil olmaları için gündelik yaşamlarında yardım ve destek sağlamaya yönelik hizmetleri sağlamak için Ailevi Sosyal Koruma Dairesi dahilinde Aile Ortamında Hizmet Bölümünün oluşturulacak. Sosyal ekonomi alanında yeni iş imkanları sağlanacak ve işsiz kimselerin yoksulluklarını giderme imkanı verilecektir.

Basın toplantısı esnasında, projenin gerçekleştirilmesiyle kalıcı özürlülüğü bulunan kişilerin ailelerine destek sağlanacağı ve sosyal alanda ile serbest piyasada böyle ailelerin fertlerine kariyer gelişimleri imkanları olacağı da belirledi. Bu hizmetlerle desteğe ihtiyaç duyan kimselerin kurumsal hizmetlere bağımlı kalma riskini azaltılacaktır.

Proje yönetmeni Nermin Mehmet, proje faaliyetlerini yönetecek ekibin oluşturulduğunu belirtti. Aile ortamında hizmet verecek bölümün mekanı da belirlenmiştir. Aile Ortamında Hizmet Bölümü için teçhizatlandırma ve donatım başlamıştır. Bölümün faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için malzemeler ve araçlar sağlanacaktır.

Sayın Mehmet, 25 Şubat’tan itibaren Aile Ortamında Hizmet Bölümü’nün yönetimi ve hizmetlerini verecek personelin seçilme işlemlerinin başlayacağını da dile getirdi. Daha sonra ise ön ve geliştirici eğitimler gerçekleştirilecektir.

Bu hizmetlerden yararlanacak kimseler de aday olduktan sonra belirlenecektir. Kırcaali “Sosyal Destek” Dairesi Müdürü Krasimir Ralev, dilekçe veren tüm kişilerin, Kırcaali “Sosyal Destek” Dairesi tarafından ihtiyaç değerlendirmesi yapılacağını belirtti.

Basın toplantısının sonunda “Destek ile Değişime Doğru” Projesinin gerçekleştirilmesiyle emekli olma imkanlarından yararlanamayan ve çalışma yaşında olan 34 işsize iş imkanı sağlanmış; kısıtlı veya kendi bakımlarını gerçekleştiremeyen 68 engelli, kısıtlı veya kendi bakımlarını gerçekleştiremeyen 12 yaşlı bu hizmetten yararlanmış olacaktır.

Fotoğraflar
 Ziyaretçi sayısı: 490


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign