Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Duyuru

 20 Şubat 2013

№BG051PO001-5.1.04 “Evde Yardım” Hibe Mali Destek Şeması

№BG051PO001-5.1.04-0145-С0001 Anlaşmalı
“Destek Aracılığı ile Değişime Doğru” Projesi

Proje, Avrupa Birliği’nin Avrupa Sosyal Fonu’nun desteği ile “İnsan Kaynaklarını Geliştirme” Operasyonel Programı tarafından finanse edilmekte.

DUYURU

25 Şubat 2013y. tarihinden 22 Mart 2013y. tarihine kadar Kırcaali Belediyesi No113 odasında saat 14.00 ile 16.30 arasında Ev Ortamı Hizmetleri Bölümünün sosyal hizmetlerinden yararlanmak isteyenler adayların ve sosyal hizmet ile ev yardımcısı görevlerine aday kimselerin dilekçeleri kabul edilecek.

GENEL AMAÇ:
Kendine kısmi veya tam hizmet edemeyen ve sosyal dışlama riski içinde bulunan kimselere, onurlu bir yaşam sağlamak için yeni etkili modeller oluşturarak Kırcaali Belediyesi tarafından aile ortamında sosyal hizmetlerin geliştirilmesi.

ÖZEL AMAÇLAR:
1. Hedef gruptaki kimselere sosyal ortama dahil olmaları için gündelik yaşamlarında yardım ve destek sağlamaya yönelik hizmetleri sağlamak için Ailevi Sosyal Koruma Dairesi dahilinde Aile Ortamında Hizmet Bölümünün oluşturulması.
2. Aile ortamında hizmet sunmada merkez dışı modelini yerleştirme ve geliştirme.
3. Sosyal ekonomi alanında yeni iş imkanları sağlama ve işsiz kimselerin yoksulluklarını giderme olanağını sağlama.
4. Kalıcı özürlülüğü bulunan kişilerin ailelerine destek verme ve sosyal alanda ile serbest piyasada böyle ailelerin fertlerine kariyer gelişimleri imkanlarını sağlama.
5. Desteğe ihtiyaç duyan kimselerin kurumsal hizmetlere bağımlı kalma riskini azaltma.

BAŞLICA FAALİYETLER:
1. Projeyi organize etmek ve yönetmek.
2. Aile Ortamında Hizmet Bölümü için alan belirleme, teçhizatlandırma ve donatma. Bölümün faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için malzemeler ve araçlar sağlama.
3. Aile Ortamında Hizmet Bölümü’nün yönetimi ve hizmetleri verecek personelin seçilmesi ve tayin edilmesi.
4. Ön ve geliştirici eğitimler organize etmek ve gerçekleştirmek.
5. Sosyal hizmetlerden yararlanmak isteyen adayların değerlendirilmesi ve tasnif edilmesi.
6. Aile Ortamında Hizmet Bölümü tarafından saat ayarlı sosyal hizmetler sunması.
7. Bilgilendirme ve tanıtım.

HEDEF KİTLE:
- Emekli olma imkanlarından yararlanamayan ve çalışma yaşında olan 34 işsiz.
- Kısıtlı veya kendi bakımlarını gerçekleştiremeyen 68 engelli.
- Kısıtlı veya kendi bakımlarını gerçekleştiremeyen 12 yaşlı.

AİLE ORTAMINDA HİZMET BÖLÜMÜ TARAFINDAN SAĞLANACAK HİZMETLER:
- Tıbbi ve sosyal yönlü faaliyetler de dahil olmak üzere özel yardım faaliyetleri.
- Sosyal destek ve sosyalleşmeye yardım faaliyetleri.
- Ev dışı ortam ve günlük faaliyetleri.

PROJENİN TOPLAM DEĞERİ: 213 468.95 leva.

PPROJENİN GERÇEKLEŞTİRME SÜRESİ: 16 ay /01.02.2013’ten 31.05.2014y. tarihine kadar/

Aile Ortamında Hizmet Bölümü hizmetlerinden yararlanmak isteyen adaylara gerekli belgeler:
Dilekçe /örnekli/
Kimlik /fotokopi/
Çocuklar için: doğum belgesi /fotokopi/ ve velinin kimliği /fotokopi/
Sağlık durumlarını yansıtan sağlık belgeleri
Aday kişinin aynı zamanda başka ulusal programların veya farklı kaynaklar tarafından finanse edilen kurumların sağladığı sosyal hizmetlerden yararlanmadığına dair deklarasyon
Kendisi tarafından baş vuru işlemlerinin yapılamayan kimselerin başka kişilere verdiği vekaletname.
Dilekçe veren tüm kişilerin, Kırcaali “Sosyal Destek” Müdürlüğü tarafından ihtiyaç değerlendirmesi yapılacaktır.

Kırcaali Belediyesi Yerel Ücretler ve Hizmet Ücretlerini Belirleme ve İdare Etme Yönetmeliğinin 54. Maddesini 3. fıkrası gereğince TÜM 18 YAŞ ÜZERİNDEKİ KİŞİLER saat başı 0.20 lev olmak üzere AYLIK KULLANICI ÜCRETİ ÖDEYECEKLERDİR.

Aile Ortamında Hizmet Bölümünde çalışmak isteyen adayların uyması gereken koşullar:
Sadece emeklilik öncesinde emeklilik koşullarına dahil olamamış çalışabilir durumdaki kişiler.

Aile Ortamında Hizmet Bölümünde iş baş vurusu belgeleri/sosyal hizmetler uzmanı ve ev yardımcısı/:
Dilekçe /örnekli/
Özgeçmiş
Diploma fotokopisi
“Emek Bürosu” Dairesinden belge
Adli sicil belgesi
Eğitim kursu belgesi
Benzeri programlardan elde edilmiş sertifika veya belgelerin kopyası.

İLETİŞİM ADRESİ:

Община Кърджали
Дирекция “Хуманитарни дейности”
бул. България № 41
етаж 1, стая 113
гр.Кърджали
тел. 0361/67 387

“İşbu belge Avrupa Sosyal Fonu mali desteği ile oluşturulmuştur. İşbu belgenin tüm sorumluluğu Kırcaali Belediyesine aittir, Avrupa Birliği’nin veya Sosyal Destek Ajansı’nın resmi pozisyonu değildir.”

Geleceğinize yatırım yapıyor!


 Ziyaretçi sayısı: 487


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign