Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Basın Duyurusu

 25 Şubat 2013

21.02.2013y. tarihinde Otel Kırcaali’de Kırcaali Belediyesi ve “Beft” Şirketi, “İdari Kapasite” Operasyonel Programının 1.3 “Politikalar Geliştirme ve Uygulamada Etkin Koordinasyon ve Ortaklık” alt önceliği tarafından finanse edilen ve А-10-13-22 Maddi Destek Anlaşmalı “Belediye Politikalarını Oluşturma, Gerçekleştirme ve Denetlemede Kırcaali Belediyesindeki İlgili Taraflar Arasında Etkin Etkileşim” BG051PO002/10/1.3-04 Projesi dahilinde belediye Politikalarını Gerçekleştirme Denetimi Modeli’nin sunulduğu ve tartışıldığı yuvarlak masa düzenlendi.

Yuvarlak masada Kırcaali Belediyesi temsilcileri, Kırcaali Belediye Meclisi üyeleri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri yer aldı.

Proje, Avrupa Sosyal Fonu aracılığı ile Avrupa Birliği ek maddi desteği ve “İdari Kapasite” Operasyonel Programı tarafından finanse ediliyor.

Fotoğraflar
 Ziyaretçi sayısı: 514


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign