Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Basın Duyurusu

 26 Şubat 2013

Kırcaali Belediyesi ilgili kişilere, www.kardjali.bg internet adresindeki “Güncel” bölümünde aşağıda belirtilenler yayınlandığını duyurur:
• Kırcaali belediyesinin 2005-2010 yılları arasında ekonomik gelişiminin analizi.
• Kırcaali belediyesinin 2005-2010 yılları arasında sosyal, eğitim ve kültür alanındaki durumunun analizi.
• Kırcaali belediyesinin 2005-2010 yılları arasında demografik sürecinin analizi.
• Kırcaali belediyesinin SWOT analizi.
Bu analizler Kırcaali Belediyesi 2014-2020 yılları arası Gelişim Planının analitik bölümünün hazırlanmasında kullanılacaklardır. Bu analizler “İdari Kapasite” Operasyonel Programının 1.3 “Politikalar Geliştirme ve Uygulamada Etkin Koordinasyon ve Ortaklık” alt önceliği tarafından finanse edilen ve А-10-13-22 Maddi Destek Anlaşmalı “Belediye Politikalarını Oluşturma, Gerçekleştirme ve Denetlemede Kırcaali Belediyesindeki İlgili Taraflar Arasında Etkin Etkileşim” BG051PO002/10/1.3-04 Projesi dahilinde hazırlanmıştır.
Yapılan analizlarle ilgili yorum ve tekliflerinizi 15 Mart 2013y. tarihine kadar ip_kj@mail.bg e-mail adresinden “Proje Yönetimi” Dairesi Başkanı Nadejda Tsvetkova’ya gönderebilirsiniz.


Proje, Avrupa Sosyal Fonu aracılığı ile Avrupa Birliği ek maddi desteği ve “İdari Kapasite” Operasyonel Programı tarafından finanse ediliyor.


 Ziyaretçi sayısı: 591


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign