Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Kırcaali Çevre Yolunun Çevreye Etki Değerlendirmesine İtiraz Edilmedi

 28 Şubat 2013

İki gün boyunca Kırcaali’de ilgili özel ve tüzel kişiler ile Çevreye Etki Değerlendirme Raporu /ÇEDR/ ve “Kırcaali Çevre Yolu”nun Uyumluluk Değerlendirme Raporu /UDR/ hakkında kamu tartışması düzenledi. İlk görüşmeler, çevre yolunun geçeceği Propast, Povet, Solişte, Nevestino, Skırbino, Sipey, Rani List, Zimzelen ve Çerna Skala köyleri sakinleriyle gerçekleştirildi. Tartışmalarda Kırcaali Belediyesi Genel Mimarı Petya Nazırova, “Yatırım Denetimi ve İmar” Dairesi Başkanı Katya Mitovska, “Çevre Koruma” Dairesi Başkanı Veselina Tançeva, Kırcaali BPD uzmanları, proje ekibi ve raporları hazırlayan “Nikolaeva” şirketi uzmanları yer aldı. “Yol Altyapısı” Ajansından Viktor Lebanov: “Yatırım projesiyle ilgili şu ana kadar hiç bir itirazda bulunulmamıştır” dedi.

Ekibin yönetmeni Doç. Rositsa Nikolaeva iki raporun sunumunda yol kesiminin varyantlarındaki artı ve eksileri dile getirdi, hem vatandaşlar, hem de belediye tarafından yapılan itirazlardan sonra bu yol kesimi ile ilgili yapılan değişikliklerine de değindi. Projenin son variyantında çevre yolu “Bentonit” Şirketi ve “Gledka” ile “Gorna Gledka” Mahallelerinin civarından geçmesi ön görülüyor.

2013 yılının sonuna kadar yol kesiminin arazi planı kabul edilmesi ve dahilinde bulunan arazilerin kamulaştırma işlemlerinin başlatılması gerekiyor.
Doç. Nikolaeva dışında kamu tartışmasında daha yolun kullanımında ve inşaatında uyulması gereken ses ve vibrasyon oranlarını ölçen sağlık riski uzmanları, biyolojik çeşitlilik uzmanları vb. yer aldı.

Çevre yolunun 14 kilometre uzunluğunda olması ön görülüyor. Farklı tesislerin /altgeçitler, viyadük, yamaçlar/ kurulması da planlanılıyor. Gerçekleşmesi en zor olan tesis ise 900 metrelik bir köprüdür. Tüm prosedürlerin zamanında tamamlanması sonrasında çevre yolunun inşaatı 2014 yılında başlaması ön görülüyor. Bu yol 2014-2020 “Ulaşım” Operasyonel Programı veya bütçe tarafından finanse edilecektir.

“Kırcaali Çevre Yolu”nun inşasıyla şehrimizdeki trafik sorunu giderilmiş olacaktır. Yol, Kuzey Avrupa ile Ak Denizi bağlayan No 9 trafik koridoru dahilindedir ve “Makas” geçidinin açılması sonucu yoğunlaşacak trafiği hafifletecektir.

Fotoğraflar
 Ziyaretçi sayısı: 722


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign