Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Arıtma Tesisi Kurma Teklifleri Açıldı

 17 Nisan 2013

Bugün saat 14’te “2007-2013 Çevre” Operasyonel Programı “Kırcaali’nin Entegre Su Projesi: Su temini ve Kanalizasyon Atıksu Arıtma Tesisi ve Emme Manifoldu, Su ve Kanalizasyon Ağının Genişletme ve Yeniden Yapılandırma” Projesinin FİDİC anlaşma koşulları gereğince “"Mühendislik: Atık Su Arıtma Tesisi, İstasyona Su Emme Manifoldu Kurma ve Proje Hazırlama” konulu kamu ihalesini gerçekleştirme teklifleri açıldı. 16 Nisan olan son baş vuru tarihine kadar belediye idaresine 3 şirket baş vurmuştur. İlki merkezi Sofya olan ve saat 14’te baş vuran “Atık Su Arıtma Tesisi Arda Birliği 2013”dir. Diğer iki şirket de Sofya merkezli “Atık Su Arıtma Tesisi Kırcaali Birliği” ve “Kırcaali Ekobild Birliği”dir. Bu şirketlerin teklifleri de son günde saat 14.48 ile 15.18’de yapılmıştır. Uzmanlara göre Su Döngüsü kurulumuna ilginin büyük olması doğaldır, çünkü gelecek yıllarda bu inşaat çalışmaları en büyük ve en önemlilerinden biri olacaktır. Tekliflerin açılışında Belediye Başkanı Hasan Azis, belediye meclisi üyeleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve gazeteciler yer aldı.

Sayın Hasan Azis: “Önemli ihaleler için yapılan teklifleri açmak için son yıllarda baş vurduğumuz bir uygulama şeklidir” dedi.

Kamu İhaleleri Yasası gereğince belediye başkanının emirnamesi ile belediyenin genel mühendisi olan Katya Mitovska Komisyon başkanı seçilmiş, komisyonda ise dış uzmanlar yer almıştır. Proje 30 ay içerisinde gerçekleştirilecek, toplam değeri ise 69 970 080.24 levadır. Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis: “Prosedürü yerine getirerek ve temyizler olmadığı takdirde Arıtma Tesisinin inşaatı bir buçu veya 2 ay sonra başlatılabilir” dedi. Belediye Başkanı, belediyenin ek mali desteği söylentilerde olduğu gibi 10 lilyon leva değil, 2.5 milyon leva olduğunu da dile getirdi. 19 Nisan Cuma günü ise 28 kilometrelik su ve kanalizasyon ağının inşaatından ibaret olan projenin ikinci aşaması için tekliflerin açılışı gerçekleştirilecek.

18.11.2012 tarihinde Çevre ve Su Bakanlığı’nda Kırcaali Belediyesi tarafından kazanılan ve “2007-2013 Çevre” Operasyonel Programı “Su ve atık su altyapı iyileştirme ve geliştirme” 1. Öncelik Kolu BG161PO005/10/1.11/02/16 prosedürü tarafından finanse edilen “Su temini ve Kanalizasyon Atıksu Arıtma Tesisi ve Emme Manifoldu, Su ve Kanalizasyon Ağının Genişletme ve Yeniden Yapılandırma” projesi’nin Hibe Mali Destek Anlaşması imzalandı. Projede şu faaliyetler gerçekleştirilmesi öngörülüyor:
• 17.707 kilometrelik atıksu kanalizasyon sisteminin kuruluşu,
• 5.529 kilometrelik atıksu kanalizasyon ağının yeniden yapılandırılması ve tamiratı,
• 7.272 kilometrelik su kanalizasyon sisteminin kuruluşu,
• 6.958 kilometrelik su kanalizasyon sisteminin yeniden yapılandırılması ve tamiratı,
• 58.525 nüfusa eşdeğer kapasiteli atıksu arıtma tesisi.
Projenin gerçekleşmesi sonucunda, yerleşim merkezlerinde atıksuların arıtılması ile ilgili AB 91/271 Direktifini uygulama programnını gerçekleştirilmesi koşullarına uygun olarak dere, kanalizasyon ve sokaklardan Arda nehrine akan atıksuların akması durdurulacaktır. Atıksu artıtma tesisinin kurulmasıyla vatandaşların sağlığını tehdit koşullarını engelleyerek kalıcı artı etki sağlanacak, vatandaşlara sunulan kanalizasyon hizmetlerinin de kapsamı genişleyecektir.


Fotoğraflar
 Ziyaretçi sayısı: 489


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign