Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

DAVET

 18 Nisan 2013

Kırcaali Belediye Başkanı tüm medya, sivil toplum örgütleri temsilcilerini ve vatandaşları, “2007-2013 Çevre” Operasyonel Programı “Kırcaali’nin Entegre Su Projesi: Su temini ve Kanalizasyon Atıksu Arıtma Tesisi ve Emme Manifoldu, Su ve Kanalizasyon Ağının Genişletme ve Yeniden Yapılandırma” Projesinin FİDİC anlaşma koşulları gereğince “"Mühendislik: Atık Su Arıtma Tesisi, İstasyona Su Emme Manifoldu Kurma ve Proje Hazırlama” konulu kamu ihalesine başvuran tekliflerin açılışına davet ediyor.

Tekliflerin açılışı 19.04.2013y. tarihinde saat 14.00’de Kırcaali Belediye İdaresinin 407 No’lu salonunda gerçekleştirilecek.

İşbu kamu ihalesi “2007-2013 Çevre” Operasyonel Programı “Su ve atık su altyapı iyileştirme ve geliştirme” 1. Öncelik Kolu BG161PO005/10/1.11/02/16 prosedürü DIR-51011116-C062 Hibe Mali Destek Anlaşması dahilindedir.

İşbu belge Avrupa Birliği Uyum Fonu ve “2007-2013 Çevre” Operasyonel Programı aracılığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti bütçesi tarafından finanse edilen DIR-51011116-C062 “Kırcaali’nin Entegre Su Projesi: Su temini ve Kanalizasyon Atıksu Arıtma Tesisi ve Emme Manifoldu, Su ve Kanalizasyon Ağının Genişletme ve Yeniden Yapılandırma” Projesi dahilinde oluşturulmuştur.


 Ziyaretçi sayısı: 484


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign