Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Belediye Politikalarını Oluşturmada İşbirliği Projesi Sona Erdi

 22 Mayıs 2013

Bugün Biznesinkubator’un 5 No’lu salonunda, № А10-13-22/06.12.2011 Hibe Anlaşmalı “Kırcaali Belediyesi İlgili Taraflar Arasında Belediye Politikaları Oluşturmak, Gerçekleştirmek ve Denetlemek için Etkili İletişim” projesinin sonlandırma basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, proje yönetmeni Sezgin Bekir ve koordinatörü Nadejda Tsvetkova yer aldı.

Yönetmen Sezgin Bekir: “Projenin başlıca amacı belediye politikalarını etkili gerçekleştirme ve etkili denetimi için şeffaf koşullar oluşturmaktı ve bizler da bu amaca ulaştığımıza inanıyorum” dedi. Projenin 18 ay sürdüğünü ve Haziran ayında sona ereceğini hatırlattı. Proje dahilinde gerçekleştirilen ve elde edilen sonuçlara da değindi. Proje faaliyetleri arasında eğitim, 2006 -2010 yılları arasında Kırcaali Belediyesi Gelişim Planının ara değerlendirmesi, 2005-2010 yılları arasında belediyenin sosyal ve ekonomik gelişimini inceleme ve analizi, SWOT analizi hazırlama da vardır.

Sezgin Bekir, oluşturulan bütün bu belgeler Kırcaali Belediyesi internet sitesinin “Güncel” bölümünde yer almakta olduğunu ve onlara herkesin ulaşabileceğini de belirtti.

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, projenin temeller attığını ve gelecek plan döneminde belediye gelişim planının doğru oluşturulmasında etkili olacağını belirtti.

Belirttiklerine göre, her alanda yerel düzeyde ilgili taraflar arasında işbirlikleri gereken başlıca koşullardan biridir ve üç hedefin gerçekleşmesine yol açar: belediyenin önceliklerini tam belirleme ve gerekli çalışmaları yapma, belirli politikaları etkili gerçekleştirme ve yerel insan kapasitesini artırma, daha iyi gelişim koşullarını oluşturma.


 Ziyaretçi sayısı: 754


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign