Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

DAVET No:6

 05 Temmuz 2013

Yerel Yönetim ve İdare Yasasının 23. Maddesinin 4. Fıkrası Gereğince

11.07.2013y. tarihi /Perşembe/, saat 09.30’da, Biznesinkubator salonunda ve aşağıdaki gündem konuları ile gerçekleştirilecek olan oturumu DÜZENLİYORUM.

GÜNDEM:
1. Yeni belediye meclisi üyesi yemin töreni.
2. Kırcaali Belediye Meclisi Komisyonlarında üye değişiklikleri.
3. Kırcaali Belediyesi 2012 yılı Etkili Gelişim Programını gerçekleştirme raporu.
4. 2013 yılının ilk yarısının Belediye Meclisi karalarının gerçekleştirme raporu.
5. Kırcaali bölgesi 2012 yılı CİNDİ programının faaliyet raporu.
6. Kırcaali Belediyesi 2012 yılı Sokak Köpekleri Programını gerçekleştirme raporu.
7. Kırcaali Beledilyesi “İç Denetim” Biriminin 2013 Faaliyet Yıllık Planının koordinasyonu.
8. Kırcaali Şehir Dönüşümü ve Gelişimi Entegre Planının onaylanması.
9. Kırcaali Belediyesi 2013 yılı Belediye Mülkleri Yönetimi Programında değişiklikler ve ekler.
10. Kırcaali Belediyesi 2013 yılı Belediye Arazi Fonunun Yönetimi Programında değişiklikler ve ekler.
11. Belediye mülklerinin satış izini, Pazar değerlerini ve satış usullerini belirleme.
12. Kırcaali Belediyesi Nevestino Köyü Geri İade Edilen Araziler Haritasında ЕКАТТЕ 35136 № 000006 ve 10.682 dekarlık arazinin, tarla olarak kalıcı kullanım amacıyla ve 9.kategori toprak olarak kamuya açık artırma ile satışına izin verilmesi. Arazinin Pazar değerini ve şatış koşullarını belirleme.
13. Kırcaali Belediyesi Nevestino Köyü Geri İade Edilen Araziler Haritasında ЕКАТТЕ 35136 № 000024 ve 14.317 dekarlık arazinin, tarla olarak kalıcı kullanım amacıyla ve 9.kategori toprak olarak kamuya açık artırma ile satışına izin verilmesi. Arazinin Pazar değerini ve şatış koşullarını belirleme.
14. Yatırım amaçlı, Seyhan Mehmet Apti’nin sahip olduğu Sipey köyü №022183 araziye, № 022022 kamu belediye arazisinden elektrik ve su tahtı geçirme ön izni verilmesi.
15. 2013 yılı Belediye Mülklerini Yönetim Programında yer alan belediye mülkelerinin Pazar değerlerini belirleme. Satış izni verme ve satış koşullarını belirleme.
16. Kırcaali Belediyesi Prileptsi köyü İade Edilen Araziler Haritasının №010173 imarsız arsanın Ayrıntılı İmar Planı- İnşaat Planı teklifini onaylanması.
17. Kırcaali Belediyesi Rezbartsi köyü yeni oluşan arsalar Kadastro Haritasının №414 imarsız arsanın Ayrıntılı İmar Planı- İnşaat Planı teklifini onaylanması.
18. Kırcaali Belediyesi Kadastro Haritasının №40909.19.266 ve №40909.19.267 imarsız arsanın Ayrıntılı İmar Planı- İnşaat Planı teklifini onaylanması.
19. Kırcaali şehrinde yeni oluşan arsalar 303 Kadastro bölgesindeki №252 imarsız arsanın Ayrıntılı İmar Planı- İnşaat Planı teklifini onaylanması.
20. 21.07.2012y. tarihinde imzalanan “Kırcaali Belediyesi Okul ve Anaokullarının Enerji Tasarrufu Önlemleri Uygulama” Projesinin BG161PO001/1.1-09/2010/046 Anlaşmasına Peşin Ödeme Senedinin imzalanması onayı.
21. “İnsan kaynaklarını Geliştirme” Operasyonel Programı, “Sosyal katılım ve sosyal ekonominin desteklenmesi” 5. Önceliğinin “Hiç Bir Çocuğu Terk Etmeyelim” BG051PO001-5.2.12 Hibe Maddi Destek Prosedürünün “Toplumda Sosyal Hizmetlerinin Açılışı” 2. Maddesine proje teklifi sunulması onayı.
22. “Jinzifovo Grubu Su Sağlama” projesinin yönetimini devretme.
23. Kırcaali Belediyesi Afetlerden Korunma Planına ilaveler.
24. Toplumsal Destek Merkezi sosyal hizmetinin açılması.
25. 2013/2014 eğitim yılı için Kırcaali belediyesindeki “koruma altında olan okullar”ın listesini güncelleme.
26. 2013/2014 eğitim yılı için Kırcaali belediyesindeki “merkez okullar”ın listesini belirleme.
27. 2013/2014 eğitim yılı için öğrenci ve çocukların taşınacağı okul taşıtlarının listesini belirleme.
28. Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından sağlanan okul aracının okula teslim edilmesi.
29. Kırcaali’deki taksi durağının değiştirilmesi.
30. 2013-2016 yılları arasında Kırcaali Belediyesi Beden eğitimi ve Sporun Gelişim Stratejisi’nin onaylanması.
31. Kırcaali Bölge Mahkemesi mahkeme jürisi üyelerinin seçim prosedürü.
32. Kişisel emeklilik maaşı verilmesi.
33. Borçları ibra etmek.
34. Kırcaali belediyesinde yaşayan ve çocuk sahibi olma sorunları yaşayan aile ve kişilerin tedavisiyle ilgili prosedürlere maddi destek sağlama.
35. Ağır hastaların tedavisi için maddi destek sağlamak.
36. SORULAR


Kırcaali Belediye Meclisi Başkanı:
/R. Mustafa/


 Ziyaretçi sayısı: 1024


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign