Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Duyuru

 23 Temmuz 2013

KIRCAALİ BALEDİYE MECLİSİ,

Yargı Yasasının 68. Maddesi gereğince ve mahkeme jürisi No: 1 Yönetmeliği ile ilgili, 2014-2018 çalışma dönemi için Kırcaali Bölge Mahkemesinde mahkeme jürisi adayları seçimi prosedürü başlattığını DUYURUR.

Gerekli belgeler:
1. Özgeçmiş
2. Adaylık dilekçesi
3. Sabıka kaydı
4. Kimliğim kopyası
5. Diploma kopyası
6. Kırcaali Bölge Mahkemesi Başkanından tavsiye mektubu (bu belge sadece şimdiye kadar mahkeme jürisi olmuş kimselerden istenilmekte)

Adayların uyması gereken ek istemler:
Adaylar Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşları olması; 21 yaş üstünde, 65yaşın altında olması toplumda saygın bir yer almaları, kasıtlı işlenen bir suçtan mahkum edilmemiş olması gerekiyor.

Belgelerin sunulması tarihi ve yeri;
Adres: Kırcaali Belediyesi, Bılgariya No: 41 Bulvarı
Kırcaali Belediye Meclisi 2014-2018 çalışma dönemi için Kırcaali Bölge Mahkemesinde Mahkeme Jürisi Adayları Seçimi Komisyonu
Oda No: 305, telefon 67401, 67402, 67403
Belgeleri son sunma tarihi: 05.09.2013y.
Belgeler adaylar tarafından bizzat sunulmalıdır.


 Ziyaretçi sayısı: 914


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign