Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Davet No:1

 17 Ocak 2014

Yerel Yönetim ve İdaresi Yasasının 23. Maddesinin 4. Mısrası gereğince,

23.01. 2014y. /Perşembe/ tarihinde saat 9.30’da, Biznesinkubator salonunda aşağıda bulunan gündemin tartışılacağı
OTURUM DÜZENLIYORUM.

GÜNDEM:
1. 11.12.2013y. tarihinde düzenlenen Kırcaali Belediye Meclisinin oturumunda No.10 Protokollü, No:203 Kararının I. Maddesi ve No: 205 Kararının 2.4. maddesi bölümlerini yeniden değerlendirme.
2. Kırcaali Belediye Meclisinin ve ona bağlı Komisyonların 2013 yılı faaliyet raporlarını onaylama.
3. Kırcaali Belediye Meclisinin 2013 yılı Kararlarını gerçekleştirme raporunu onaylama.
4. Kamu Denetçisinin 2013yılı organizasyon ve faaliyet yıllık raporunun onaylanması.
5. 2014 yılı Kırcaali Belediye Meclisi oturumları planının onaylanması.
6. 2013y. Belediye Mülkleri Yönetim Programını uygulama raporunu onaylama.
7. 2014. Yılı Belediye Mülkleri Yönetimi Programının onaylanması.
8. 2013 y. Kırcaali Belediyesi Belediye Arazilerini Yönetim Programını uygulama raporunun onayı.
9. 2014 y. Kırcaali Belediyesi Belediye Arazilerini Yönetim Programının onayı.
10. 2013y. Özelleştirme Planını uygulama raporunun onayı.
11. 2014y. Özelleştirme Planının onayı.
12. Mülkiyet sahibiyeti kanıtlanmış olan Şükri Mahmedov’un mirasçılarına Kırcaali belediye arazilerinden arazi verme onayı.
13. Belediye mülklerini kiralama onayı.
14. Perperek köyünde belediye mülkü olan sağlık ocağını kiralama onayı.
15. Kamu belediye mülkünün özel belediye mülkü statüsüne geçirme ilanı.
16. Ençets köyü kamu belediye mülkü olan No000202 arazisinden Adem Erceb’in mülkü olan 000180 araziye kadar yatırım amaçlı elektrik ve su hatlarını geçirmesi izni vermek.
17. Kırcaali belediyesinin gelecek üç yıl için yerel faaliyetlerin bütçe tahminlerini oluşturma koşul ve usullerinin belirlendiği, bütçesini oluşturma, onaylama, gerçekleştirme ve sonuçlandırma tahminleri için Yönetmenlik kabulü.
18. Kırcaali belediyesinde 2014 yılı okuma evleri faaliyetlerini geliştirme yıllık planının onayı.
19. “Perperikon” Arkeolojik Merkezi ziyaretçilerine hizmet verme çalışmalarını optimize amaçlı kapsamlı önlemler içeren bir planın onayı.
20. “Güzel Bulgaristan” 2014 Projesine aday olma onayı.
21. “İdari kapasite” Operasyonel Programının II. “İnsan Kaynaklarının Yönetimi” önceliğinin “Yetkin ve Etkili Devlet İdaresi” alt önceliğine proje önerisi ile aday olma onayı.
22. Kırcali belediyesi Sipey köyü Geri İade Edilen Mülkler Haritasında yer alan No: 022182 düzensiz arazi için İmar Planı- İnşaat Planı teklifinin onayı.
23. Kırcaali’nin Yeni Oluşan Araziler Haritasında 26. Kadastro bölgesinde bulunan No: 202 düzensiz arazi için İmar Planı- İnşaat Planı teklifinin onayı.
24. Bölge Planlama Yasasının 124a. Maddesi 1. Fıkrası gereğince düzensiz arazilerin İmar Planlarının hazırlanması onayı.
25. Belediye Bütçesi tarafından karşılanacak olan çalışanlar için çalışma kıyafetleri almaları üzere maddi destekte bulunma onayı.
26. Tedavileri için ağır hastalara maddi destek sağlamak.

Kırcaali Belediye Meclisi Başkanı
Raif Mustafa


 Ziyaretçi sayısı: 727


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign