Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Emirname No:80

 31 Ocak 2014

Emirname No:80
Kırcaali, 28.01.2014y.

Yerel Yönetim ve İdare Yasasının 44. Maddesini 2. Fıkrası, İdari Yasasının 59. Maddesi, Kırcaali Belediyesi arsa fonunda yer alan arazilerin satın alma yönetimi ve hüküm sürme koşulları ve yöntemleri Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince ve Kırcaali Belediye Meclisinin 28.03.2012y. tarihli Karar No:78’i yerine getirerek

AŞAGIDAKİ HÜKÜMLERDE BULUNUYORUM:

1. 2013/2014 yılı için Kırcaali belediye arazi fonundaki 10 dekardan küçük arazileri ihale ve müsabakasız kiralama prosedürü açıyorum. Bu prosedür şu koşullar çerçevesinde yürütülecektir:
1.1. Prosedür dahiline belediye fonundan 10 dekardan az tarım arazileri /tarla ve çayırlar/ girecektir. Bir kişi tarafından kiralanabilecek bu küçük arazilerin toplam miktarı 30 dekarı geçmemelidir.
1.2. 2013/2014 yılı kiralama süresi.
1.3. Tarım arazilerini bir yılına kira değeri dekar başına şöyledir:
- tarlalar için /tarım arazisinin kategorisine göre/: Birinci kategori 25 leva,ikinci kategori 20 leva, üçüncü kategori 18 leva, dördüncü kategori 15 leva, beşinci kategori 12 leva, altıncı kategori 12 leva, yedinci kategori 8 leva, sekizinci kategori 8 leva, dokuzuncu kategori 6 leva, onuncu kategori 4 levadır.
- Çayırlar için /kategori gözetmeksizin/ 4 levadır.

2. Onaylayacaklarım:
2.1. 2013/2014 yılı için Kırcaali belediye arazi fonundaki 10 dekardan küçük arazileri kiralama dilekçesi /EK 2/.
2.2. 2013/2014 yılı için Kırcaali belediye arazi fonundaki 10 dekardan küçük arazileri kiralama dilekçesi /EK 3/.

3. Baç vuru yeri ve tarihi: dilekçeler 28.02. 2014 y. tarihine kadar Kırcaali Belediyesi Bilgi Merkezine sunulmalıdır.
4. Arazilerin numara, bölge, kalıcı kullanım, kategori, büyüklüğü hakkında bilgileri Kırcaali Belediye Binası, 5. Kat, oda No:501, tel.:0361/67360; arazilerin bulunduğu bölgelerdeki muhtarlıklardan ve belediye sitesinden öğrenebilirsiniz.
5. Arazilerin denetimi, 28.02.2014y. tarihine kadar her iş gününde, arazilerin bulunduğu bölgedeki muhtar veya yardımcısı, Kırcaali şehri arazileri için Kırcaali Belediye İdaresi çalışanı eşliğinde gerçekleştirebilirsiniz.
6. Anlaşmalar, Kırcaali Belediyesine başvuru tarihi sırasına göre imzalanacaktır.

İşbu Emirname, Kırcaali Belediye İdaresi “Belediye Arazilerini Yönetim ve Hükmetme” Dairesi çalışanlarına, muhtarlara bilgi ve gerçekleştirilmesini sağlamak üzere iletilsin. İşbu Emirname, iki yerel gazetede, belediyenin sitesinde yayınlansın ve muhtarlıkların, Kırcaali Belediyesinin ilan panosunda yer alsın.
İşbu Emirnamenin uygulama denetimi ile Kırcaali Belediye Başkanı Yardımcısı Hüseyin Ahmet’i yükümlendiriyorum.

Kırcaali Belediye Başkanı: Hasan Azis


 Ziyaretçi sayısı: 873


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign