Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Kırcaali Belediyesi Kamu Denetçisi Seçim Prosedürü

 12 Mart 2014

Kırcaali Belediye Meclisi

No:33 / 27.02.2014y. Kararla belirlenen Kamu Denetçisi Adaylarını Seçme Komisyonu, Yerel Yönetim Yasasının 21. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. Mısrası gereğince ve Kırcaali Belediyesi Kamu Denetçisi Faaliyetlerini Düzenleme Yönetmeliğinin 12. Ve 13. Maddesi ile ilgili, Kırcaali Belediyesi kamu Denetçisi Adaylarının seçim Prosedürünü başlattığını İLAN EDER.

Adaylardan istenilen belgeler:

1. Dilekçe
2. Özgeçmiş
3. Mahkeme geçmişi belgesi
4. Çalışma yıllarını kanıtlayan belge
5. Diploma kopyası
6. Referanslar: en az iki tane
7. İç sayfaya kadar Kamu Denetçisi görevi ile ilgili görüşleri
8. Kamu borçları olmadığına dair deklarasyon
9. Adayın Bulgar vatandaşlığı dışında başka bir vatandaşlığı olmadığına ve Kırcaali Belediyesinde en az 5 yıl ikamet ettiğine dair deklarasyon

Ek istemler:

Kamu Denetçisi görevi, devlet veya belediye idaresi görevleri; bir şirket yönetimi veya kâr amacı gütmeyen bir şirkette tüzel kişi görevlerinden bağımsızdır.

Kamu Denetçisi, başka hizmet veya görev için yapılan sözleşmelerle para alamaz; ticari işlerde bulunamaz; başka kamu görevinde bulunamaz.

Adayları seçme usulleri:

İstemlere uygun ve son kayıt tarihine kadar kaydını gerçekleştirmiş adaylar, Kamu Denetçisi Adaylarını Seçim Komisyonu önünde gerçekleştirilecek mülakata katılacaklardır.

Mülakatta adayların şu konularda bilgileri alınacaktır: yerel yönetim, yerel yönetim ile vatandaşlar arasındaki ilişkiler ve onların hak ve çıkarlarını savunma olanakları.

Adaylık belgelerini son sunma tarihi ve yeri:

Kırcaali Belediyesi
Adres: “Bılgariya” Bulvarı No.41
Kırcaali Belediye Meclisi Kamu Denetçisi Seçim Komisyonuna,
Oda No: 305; tel: 67-401, 67-403.
Belgeleri sunma son tarihi: 25.03.2014y. saat 17.00’ye kadar.
Belgeler şahsen sunulmalıdır.
Kamu Denetçisi görevinin kısa açıklaması:

Kamu Denetçisi, vatandaş ve yer aldıkları kuruluşların yerel yönetim ile yerel idare organları önünde hak ve yasal çıkarlarının korunmasında aracı görevindedir.

Adaylık ile ilgili herkesin ulaşabileceği bilgiler, belediye binasının girişinde bulundan bilgi tablosunda veya belediye sitesinde yer almaktadır.

EKLER:

1. Dilekçe
2. Kamu Borçlarının bulunmadığına dair deklarasyon
3. Vatandaşlık deklarasyonu


 Ziyaretçi sayısı: 705


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign