Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

DUYURU

 31 Mart 2014

Kırcaali Bölge Tarih Müzesi

Duyurusu

İş Yayasının 90. maddesinin 1. fıkrası, Kırcaali Belediye Meclisinin No:18/ 02.01.2014y. Kakarı ve Kırcaali Tarih Müzesi Müdürünün No: RD-08-53/ 31.03.2014y. Müsabaka Düzenleme Emirnamesi gereğince,

Aşağıda adı geçen görevler için müsabaka düzenlediğini
DUYURUR

Müdür: 1 kişi
Rehber: 2 kişi
Bilet Satıcısı: 2 kişi
Güvenlik: 3 kişi

Müsabaka şu koşullar altında gerçekleştirilecektir:
Çalışma yeri: Kırcaali Belediyesi, Gorna Krepost yakınlarındaki “Perperikon” Arkeolojik Merkezi
Görev tanımlaması: yönetim, organizasyon, turistlere hizmet, “Perperikon” Arkeolojik Merkezinin korunması ve çalışmalarının denetimi (har görevin iş tanımlamasına göre)

I. Görevler için istemler
1. MÜDÜR: yükesk lisans dereceli yüksek öğretim; yönetim, iktisat veya turizm alanında öğrenim görmüş kişilere öncelik tanınacaktır; “B” kategorisinde ehliyet; İngilizce bilmek.
2. REHBER: yüksek öğretim; tarih, arkeoloji ve turizm alanında öğrenim görmüş kişilere öncelik tanınacaktır; Avrupa dillerinden iki tanesini bilmek.
3. BİLET SATICISI: lise mezunu; iktisat veya ticaret alanında öğrenim görmüş kişilere öncelik tanınacaktır.
4. GÜVENLİK: lise mezunu; güvenlik alanında deneyim; iyi fiziksel durum.

II. MÜSABAKAYA KATILIM BELGELERİ:
1. Dilekçe.
2. Kimlik fotokopisi
3. İş deneyimi belgesi fotokopisi
4. Çalışma Özgeçmişi
5. Diploma fotokopisi
6. Müdür görevi adayları için bilgisayar kullanma belgesi.
7. Müdür ve Rehber görevleri için dil belgesi.
8. Müdür görevi için ehliyetin fotokopisi.
9. Mahkeme temyiz belgesi.
10. Sağlık belgesi.

III. MÜSABAKA GERÇEKLEŞTİRME USULLERİ
1. Mülakata katılma onayı: belgelere göre.
2. Belirtilen koşullarda mülakat:
• Kültür ve tarih, müze, kültür miraslarını koruma alanlarında yasal düzenlemeleri bilme;
• Müdürün idari yönetim bilgileri;
• İdari, finans ve çalışma yasalarını bilgileri;
• İletişim becerileri.

IV. DİĞER KOŞULLAR
1. Form belgeler: katılım belgeleri Kırcaali Tarih Müzesi sekreterliğinde sunulmaktadır.

V. BELGE SUNUM YERİ ve TARİHİ
Belgeler aday veya vekili tarafından Kırcaali Tarih Müzesi sekreterliğine ilandan bir ay süre içinde sunulmalıdır.
Belgeler, üzerinde adayın adı, adresi ve telefonu yer alan bir zarf içinde sunulmalıdır.
Müsabaka ile ilgili her türlü duyuru ve bilgi Kırcaali belediye binasının girişinde bulunan bilgi tablosunda yer alacaktır.
Daha fazla bilgi için tel. 0361 63586.


 Ziyaretçi sayısı: 779


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign