Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

DAVET No: 4

 24 Ekim 2014

Yerel Yönetim ve İdaresi Yasasının 23. Maddesinin 4. Mısrası gereğince,

30.10. 2014y. /Perşembe/ tarihinde saat 9.30’da, Biznesinkubator salonunda aşağıda bulunan gündemin tartışılacağı
OTURUM DÜZENLIYORUM.

GÜNDEM:

1. Kırcaali Bölge Mahkemesine 2015-2019 çalışma dönemi için jüri seçimi.
2. Kırcaali Belediyesinde Yerel Ücret ve Hizmet Tarifelerini Belirleme ve İdaresi Yönetmeliği değişiklikleri ve ilaveleri.
3. 2014 yılı için belediye mülkleri yönetim Programına ilaveler.
4. 2014 yılı için belediye mülkleri yönetim Programında yer alan özel belediye mülklerinin satışa çıkarma izni, Pazar fiyatlarını ve satış usullerini belirleme.
5. 2014y. Kırcaali Belediyesi Arazi Fonundaki Arazilerin Yönetimi Programında değişiklikler ve ilaveler.
6. Kırcaali Belediyesi Arazi Fonundaki Arazilerin Yönetimi Programında yer alan özel belediye arazilerini satışa çıkarma izni, Pazar fiyatlarını ve satış usullerini belirleme.
7. Kalinka köyünde imarlı I-75 ve konut olarak inşa edilmiş yasal binanın sahibine satış izni verme, Pazar fiyatlarını ve satış usullerini belirleme.
8. Gluhar köyünde imarlı I-101 ve konut olarak inşa edilmiş yasal binanın sahibine satış izni verme, Pazar fiyatlarını ve satış usullerini belirleme.
9. Arazi Planlama Yasasının 199. maddesini 1. fıkrası gereğince Kırcaali İmar planında 2851-2852 numaralı “Plaçi Most” sokağında yer alan özel kişi mülkünü Kırcaali Belediyesi tarafından satın alma ön izni verilmesi.
10. Kırcaali belediyesinin Kalinka köyü arazilerinde bulunan ve özel kişinin mülkü olan 0.500 dönümlük arazinin satın alma ön izni.
11. Kırcaali belediyesi Prileptsi köyü arazileri içinde bulunan No: 58342.10.340 arazisini ortak sahipleri olan İrina Bıçvarova ve Peyo Bıçvarov’dan satın alma teklifi.
12. Kırcaali Belediyesi Pançevo köyünde bulunan No: 000161 arazisinin ortaklar arasında bölünme onayı.
13. Prileptsi köyünde bulunan ve özel kişilere ait olan No: 010045 otlak arazisinden tarım arazisi statüsüne gelmesi için ön izin.
14. Pileptsi köyünde kamu belediye mülkü olan 40909.27.9 arazisinden Pedriye Süleyman’in mülkü olan No40909.27.1113 araziye kadar yatırım amaçlı elektrik ve su hatlarını geçirmesi izni vermek. 
15. Kırcaali Veselçane mahallesi, Sinçets sokağı adresinde bulunan ve kamu belediye mülkü olan bibanın doktor ofisi olarak kiralama anlaşmasının tarihini uzatma izni.
16. 10.06.2014 tarihinde gerçekleştirilen Kırcaali Belediye Meclisinin No.5 Protokollü No: 129. Kararnamasine ilaveler.
17. 07.11.2013 tarihinde gerçekleştirilen Kırcaali Belediye Meclisinin No: 177. Kararnamasinde yer alan kabin yerleştirme bölümünde değişiklikler onayı.
18. Kırcaali Belediye Meclisinin No: 2 Protokolü gereğince No: 47/ 27.02.2014 ile No: 48/ 27.02.2014 Kararnamelerini feshetme ve belediyenin borç üstlenmesi ile ilgili yeni karar alınması.
19. “Stanka Dimitrova” Belediye Resim Galerisini, “Stanka Dimitrova” Resim Galerisi olarak Kırcaali Tarih Müzesine devretme.
20. 2014/ 2015 eğitim-öğretim yılı için Kırcaali belediyesi anaokul ağını güncellemek.
21. 2014/ 2015 eğitim-öğretim yılı için az sayılı ve birleştirilmiş sınıfları onaylama ve madii destek sağlama.
22. 10.06.2014 tarihinde gerçekleştirilen Kırcaali Belediye Meclisinin No.5 Protokollü No: 146. Kararnamasinde değişiklikler.
23. Kırcaali Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve “İnsan Kaynaklarını Geliştirme” Operasyonel Programı tarafından finanse edilen “Destek ile Değişime Doğru” Projesine devamlılık sağlanması.
24. Tedavileri için ağır hastalara maddi destek sağlamak.
25. Borç remisyonu.
26. Kırcaali belediyesi arazilerinden geçen “Yunanistan-Bulgaristan Gaz Boru Hattı” Projesinin 02 Denetimini korddine etmek.
27. Kırcaali BTK SSŞ’in Studen Kladenets, Veselçane, Vızrojdentsi mahalleleri ve Şehir Merkezi için FTTH projesi planının onaylanması.
28. Kırcaali Pepeliüe köyü No.022019 arazisinde bulunan “Teklas Bulgaristan” Şirketine kadar yeni orta gerilimli elektrik kablo hattının planını onaylama teklifi.
29. Yerleşim alanları dışındaki teknik altyapı unsurları Planı hazırlama Kararnamesine ilaveler ve su boru hattı geçirme izni.
30. Çinko Üretimi atıkları için Kırcaali Su Arıtma Tesisine kadar dış boru hattı planını onaylama teklifi.
31. Kırcaali kadastro haritasında yer alan No: 40909.7.15 imarsız arazinin İnşaat Planını onaylama teklifi.
32. Kırcaali Ridovo köyü arazilerinde bulunan aşağıdaki mülklere İnşaat Planı önayı teklifi:
- arazi No 010008
- arazi No 010007
- arazi No 010006
- arazi No 010005
33. Kırcaali Zelenikovo köyü arazilerinde bulunan No: 000089 mülküne İnşaat Planı önayı teklifi:
34. Kırcaali arazileri arasında bulunan No. 40909.63.131 mülkünün satüsünü değiştirme ön onayı.
35. Arazi Planlama Yasasının 124a. maddesini 1. fıkrası gereğince Kırcaali İmar ve İnşaat Planı hazırlama izni.
36. Arazi Planlama Yasasının 124a. maddesini 1. fıkrası gereğince Kırcaali İmarsız Arazilerin Planını hazırlama izni.
37. Arazi Planlama Yasasının 124a. maddesini 1. fıkrası gereğince Kırcaali Yerleşim ve Arsa Planını hazırlama izni.
38. Arazi Planlama Yasasının 124a. maddesini 1. fıkrası gereğince ve 62a. Maddesinin 5. fıkrası ile ilgili Kırcaali planında 2. mahallesinde bulunan 40909.106.478, 40909.106.479 ile 40909.106.503 arazilere İmar ve İnşaat Planı hazırlama izni.
39. Sorular.

Kırcaali Belediye Meclisi Başkanı:
/R. Mustafa/


 Ziyaretçi sayısı: 534


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign