Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

DAVET No: 10

 14 Kasım 2014

Yerel Yönetim ve İdaresi Yasasının 23. Maddesinin 4. Mısrası gereğince,

20.11. 2014y. /Perşembe/ tarihinde saat 9.30’da, Biznesinkubator salonunda aşağıda bulunan gündemin tartışılacağı
OTURUM DÜZENLIYORUM.

GÜNDEM:
1. 2014 yılı için belediye mülkleri yönetim Programına ilave ve değişiklikler.
2. 2014y. Kırcaali Belediyesi Arazi Fonundaki Arazilerin Yönetimi Programında değişiklikler ve ilaveler.
3. 31.10.2014y. tarihine kadar Kırcaali Belediye bütçesi raporu.
4. Kırcaali Belediyesi 2014 y. bütçesini güncelleştirme.
5. otlaklarla ilgili yeni yıllık planının onaylanması. Belediye arazilerini kullanıma verme izni.
6. Mülkiyet sahibiyeti hakkı tanınan Zekere Ibramov Şabanov’un mirasçılarına Kırcaali Belediyesi Lıvovo köyündeki Belediye Arazi Fonundan arazi verme.
7. Arazi Planlama Yasasının 15. maddesini 3. ve 5. fıkrası gereğince Kırcaali Kadastro Haritasında 40909.122.250 ve 40909.122.248 numaralı ve sanayi bölgesinde bulunan belediye arazisine ön satış anlaşması yapılması izni verme ve Pazar değerlerini belirleme.
8. Kırcaali, Bılgariya bulvarı No.47 adresinde bulunan kamu belediye mülkünün bazı kısımlarını Kırcaali Tarım İl Dairesi’ne hibe olarak yönetimini devretmek.
9. Kırcaali, Bılgariya bulvarı No.47 adresinde bulunan kamu belediye mülkünün bazı kısımlarını Kırcaali Tarım İl Dairesi’ne hibe olarak yönetimini devretmek.
10. Kırcaali, Bılgariya bulvarı No.74 adresinde bulunan kamu belediye mülkünün bazı kısımlarını Kırcaali İş Bürosu Dairesi’ne hibe olarak yönetimini devretmek.
11. Kırcaali, Bılgariya bulvarı No.74 adresinde bulunan kamu belediye mülkünün bazı kısımlarını Kırcaali Eğitim Müfettişliği’ne hibe olarak yönetimini devretmek.
12. Kırcaali, Trakya bulvarı No.19 adresinde bulunan özel belediye mülkü olan beş katlı binanın bazı kısımlarını Kırcaali Ulusal Sağlık Sigortaları Kasası’na hibe olarak yönetimini devretmek.
13. 07.11.2013 tarihinde gerçekleştirilen Kırcaali Belediye Meclisinin No: 177. Kararnamasinde yer alan kabin yerleştirme bölümünde değişiklikler onayı.
14. Kırcaali belediyesi Çilik köyünün 8. mahallesinde bulunan arazinin inşaat planında değişiklikler.
15. 10 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirilecek “Kırcaali Su ve Kanalizasyon Birliği” kurul toplantısında yer alma ve Kırcaali Belediyesi temsilvisini belirleme.
16. Kırcaali Belediye Meclisinin 04.09.2013 tarihinde gerçekleştirdiği oturumunda alınan No:7 Protokollü No: 154 Kararının “Borçları Kapatma Koşulları” bölümünde değişiklikler.
17. “Perperikon: Tanrılar ve İnsanların Evi” BG161PO001/3.1-03/2010/033 hibe maddi destek Anlaşması ile ilgili alınan avansa güvence emirnamesini imzalama izni.
18. Sosyal hizmet isminde değişiklik.
19. Ağır hastalara maddi destek.
20. Sorular.

Kırcaali Belediye Meclisi Başkanı:
/R. Mustafa/


 Ziyaretçi sayısı: 386


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign