Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

2015 Yılında Belediye Bütçesine 1.6 Milyon Leva daha Fazla Gelir

 19 Ocak 2016

Kırcaali Belediye Başkanı Yardımcısı İvan Velev, Kırcaali Belediyesi Yerel Gelir Dairesi verilerine göre 2015 yılı için belediye bütçesine öngörülen gelirlerden bir milyon altı yüz bin lev daha fazla gelir kaydettiğini; aralık ayı sonlarına doğru gelirlerin 10 061 343 lev, yani %119 olduğunu belirtti. Her alanda gelir artışı gözlemlenmektedir. Velev, geçen yıl için öngörülen gelirlerin toplamı 8 472 594 lev olduğunu dile getirdi. Verilere göre, taşınmaz mülk vergilerinde 1 500 000 lev gelir öngörülmüş, 1 992 015 lev, yani %132.8 elde edilmiştir. Motorlu taşıtlar vergisinde 1 300 000 lev gelir öngörülümüş, 1 606 971 lev, yani %123.6 elde edilmiştir. Patent vergisinde 200 000 lev gelir ögörülmüş, 219 312 lev, yan, %109.6 elde edilmiştir. Çöp ücretlerinde ise 2015 yılı için 4 447 594 lev gelir öngörülmüş, 4 661 958 lev, yani %104.8 elde edilmiştir. Bağış yolu ile elde edilen mülk vergisinde de artış gözlemlenmektedir. Öngörülen 1 000 000 lev yerine belediye bütçesine%149 ile 1 489 859 lev girmiştir. Turizm vergisinde öngörülen 25 000 lev gelir yerine belediye bütçesine %126 oran ile 31 703 lev girmiştir.
Belediye Başkanı Yardımcısı İvan Velev şunların altını da çizdi: “Son yıllarda düzenli bir artış gözlemlenmektedir. Bu iyi sonuçlar vergilerde artışla elde edilmemiştir. İyi sonuçlar Yerel Gelir Dairesinin sistemli ve profesyonel çalışmalarına ve vadesi geçen borçları toplanmasına bağlıdır. Bu amaçla borçları toplama ile ilgilenen özel bir bölüm kurulmuşltur.”
Sayın Velev, yerel gelirler ve ücretlerinin toplanmasında vatandaşlara bilgi verilmesi, vergi miktarlarını öğrenebilecekleri belediyenin resmi sitesindeki bölümün açılışı, yurtiçinden ve yurt dışından ödeme imkanları sağlayan Easypay, ile anlaşmaların imzalanması, internet üzerinden ödemelerin yapılabilmesini sağlayan Epay ile anlaşmanın imzalanması, vatandaşların bir gişeden elektrik ve su faturalarının yanı sıra yerel vergilerini ödeme imkanlarını sağlayan Bulgaristan Postahaneleriyle anlaşma imzalanması önemli bir etken olmuştur.
2016 yılında vergi oranlarında artış olmayacaktır.


 Ziyaretçi sayısı: 853


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign