Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Bölge Gelişim ve Bayındırlık Bakanlığının Onayı ile Sipey Köyündeki Heyelanı Durdurma Çalışmaları Başlamıştır

 20 Ocak 2016

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, “Sipey köyü heyelanını durdurma çalışmaları, inşaat onayı alınmasıyla hava koşullarının bu çalışmalara elverişli olduğu bir zamanda başlatılacaktır. Son günlerde yağan yağışlardan sonra buradaki çalışmalarımız durumu kötüleştirebilir.” diye açıklama yaptı.
Bugün belediyenin genel mühendisi Katya Mitovska da: “2015 yılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Bakanlar Kurulu İmar ve Destek Kurumlararası Komisyonu tarafından sağlanan 1 milyon leva değeindeki maddi destek Kırcaali Belediyesi hesabına yatırılmıştır.” diye açıkladı. Heyelan Bölgeleri Yönetmeliği No:12 gereğince heyelan durdurma çalışmalarının başlatılması için Alan Planlama Yasasının 96. maddesinin 3. ve 4. mısrası gereğince inşaat izni alınması gerek. Bugün itibarıyla Kırcaali Belediyesi Bölge Gelişim ve Bayındırlık Bakanlığına böyle bir izin için başvuru yapmıştır. Bakanlık tarafından yanıt alınmıştır ve en kısa sürede gönderilmek üzere gerekli ek evraklar hazırlanmaktadır. Kataya Mitovska daha şunları açıkladı: “Bundan sonra ise Sipey köyünde oluşan heyelanı durdurma ve yolun tadilat çalışmaları başlatılması için asıl inşaat izni öncesinde bir ön inşaat izni verilmesini bekliyoruz. Olağanüstü bir durumda böyle bir inşaat izni belirli koşullar dahilinde Alan Planlama Yasının 148. maddesinin 6. fıkrası gereğince istisna olarak jeolojik koruma altındaki bölgeler için de verilebilir. Sipey köyündeki olağanüstü durum ise Afetlerden Koruma Yasası gereğince hazırlanacak belegeler ile kanıtlanacaktır.”
İnşaat çalışmalarını gerçekleştirecek şirket seçimi yapılmıştır. Kırcaali Belediyesi Kamu İhaleleri Uzmanı Antoaneta Ovçarova, daha geçen yılın mart ayında Kırcaali Belediyesinin Sipey köyündeki heyelan durdurma çalışmalarını gerçekleştirecek şirketin seçimi için ihale gerçekleştirildiğini belirtti. Belediye ihaleyi kazanan şirket ile anlaşma imzalamıştır. Antoaneta Ovçarova şunları da ilave etti: “İhaleyi kazanan şirketin sorumlulukları arasında jeodezik ölçmeler yapmak, proje hazırlamak ve inşaat çalışmalarını gerçekleştirmek, bölgeyi yeniden yapılandırmak ve kullanılır hale getirmek de vardır. Şu anada inşaat denetimini gerçekleştirecek şirketin seçimi ile ilgili ihale belgeleri de hazırlanmaktadır. En yakın zamanda şirketin seçilmesi öngörülmektedir.”
Antoaneta Ovçarova, geçen yıl 19 Haziran’da oluşan hasarları gidermekle ilgili başka bir kamu ihalesi daha başlatıldığını da bildirdi. Bu ihale Avrupa Komisyonu tarafından tahsis edilen hibe programı kapsamındaki "Dayanışma"Fonundan finanse edilen “Kırcaali İlçesinde Önleyici Altyapının Sağlanması” projesi ile ilgilidir. İhale iki alanla ilgilidir. İlki Kırcaali’nin Baykal mahallesinde mühendis projesi hazırlama, denetim, tadilat çalışmaları ve dere temizliği; ikincisi ise Kırcaali ilçesi Most köyünde mühendis projesi hazırlama, denetim, tadilat çalışmaları ve dere temizliği ile ilgilidir. Kamu ihalesine iki şirket katılmıştır. Teklifleri gözden geçiren komisyonun ilk oturumu da gerçekleştirilmiştir, 120 gün içerisinde de ihalen sonuçları bildirilmesi gerekmektedir. Ziyaretçi sayısı: 857


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign