Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Davet No: 9

 31 Mart 2016

Yerel Yönetim Yasasının 23. maddesinin 4. fıkrasının 4. mısrası gereğince Kırcaali Valisi,
7.04.2016 tarihinde /Perşembe/, saat 10.00’da, Biznesinkubator salonunda, aşağıdaki gündem ile Kırcaali Belediye Meclisi düzenleyecektir.
GÜNDEM:
1. Kırcaali “Yeşillendirme, Temizlik ve Bayındırlık” Ltd’nin yeni müdürünün seçimi.
2. Kırcaali “Üreticiler Pazarı” Şirketine Maddi Destek Programına ek.
3. Bilim, Eğitim ve Akıllı Büyüme Operasyonel Programı “Risk Altınada Olan Çocukların Okul Öncesi Eğitim ve Hazırlıklarını Destekleme” ve Etnik Azınlıklardan ve/ veya Uluslararası Koruma Altında Olan Öğrencilerin Eğitim Entegrasyonu” madellerince açılan prosedürlere aday projelerde partner olma anlaşmaları imzalama onayı.
4. İmar Yasasını 124 a maddesinin 1 fıkrası gereğince Sipey ve Nevestino köylerinde meydana gelen heyelanlardan dolayı yeni imar planını hazırlama onayı.
5. 2015 yılı Kırcaali Belediyesi Bütçesini Gerçekleştirme Raporunu ve Planını tartışma ve onaylama.
6. Kırcaali Belediyesinin 2016 yılı bütçesini kabul etme.

Kırcaali Belediye Meclisi Başkanı:
/Raif Mustafa/


 Ziyaretçi sayısı: 563


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign