Kırcali üzerinden panoramik görünüm


Anasayfa Haberler

Tarım ve Ormancılık Meslek Lisesini Yeniden Yapılandırma Projesi Tanıtıldı

 17 Kasım 2017

Bugün Biznesinkubator binasının büyük salonunda Avrupa Bölge Gelişim Fonu aracılığı ile Avrupa Birliği tarafından ek maddi destek sağlanan ve Bölge Gelişim 2014-2020 Operasyonel Program tarafından finanse edilen ‘Kırcaali’deki Tarım ve Ormancılık Meslek Lisesi: Gençeler Tarafından Tercih Edilen Eğitim Merkezi’ projesi tanıtıldı.
Projenin bu ilk basın toplantısında Belediye Başkanı Yardımcısı Veselina Topalova ve Katya Mitovska, Projeler Dairesi Başkanı Nadejda Tsvetkova, Tarım ve Ormancılık Meslek Lisesi Müdürü Hristo Petrov yer aldı.
Proje Başkanı Slavi Dimitrof tarafından tanımlanan amaca göre, tarım ve ormancılık alanında çağdaş gereksinimleri karşılayan bir meslekî eğitim ve öğretim koşulları oluşturulması hedeflenmektedir. Projenin faydalanıcısı Kırcaali Belediyesi olup 30 ay boyunca gerçekleştirilecektir. Projenin toplam değeri ise 1 300 000 BGN’dir.
Projenin başlıca faaliyetleri, okul binasının tamirat ve tadilatı, profesyonel ekipman tedarikinin yanı sıra inşaat ve müellif denetimi, enerji verimliliğini artırmaya yönelik inşaat ve montaj işlerinin yürütülmesi ile ilgilidir. Aynı zamanda Proje tasarım, bilgi ve tanıtım, finansal denetim ve proje yönetimi faaliyetleri de içermektedir.
Proje amaçlarının yanı sıra Sayın Dimitrov, hedef gruplarını, faaliyetlerini ve beklenen sonuçlarını tanıttı.
Projenin özel amacı ise, okul binasının tamiratı ve meslekle ilgili gerekli öğretim araç gereçlerini sağlayarak Kırcaali Tarım ve Ormancılık Meslek Lisesinde sunulan öğretim hizmetlerinin kalitesini ve sonrasında buradan mezun olmuş öğrencilerin meslekî gelişim imkânlarını artırmaktır. Bunun yanı sıra, öğretim sürecinin modernleştirilmesi ile bölgedeki öğrencilerin okula ilgisini artırmak, bunun ise okulları erken terk eden çocuk ve gençlerin sayısını azaltamsına yardımcı olması hedeflenmektedir.
Slavi Dimitrov şunları da paylaştı: ‘Proje gerçekleştirildiğinde Meslek Lisesi binası tamamen yenilenmiş, kaliteli bir öğretim sürecinde gerekli olan araç gereçler sağlanmış olacaktır. Okuldaki öğrenim koşullarının iyileştirilmesi ile Meslek Lisemiz hem Kırcaali ilinde, hem de komşu Haskovo, Plovdiv ve Smolyan illerindeki öğrenciler için ilgi uyandıran bir öğretim kurumu haline gelecektir.’
Okul Müdürü Hristo Petrov, projenin kabul edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kırcaali Belediyesi yönetimi için eğitim ve öğretimin öncelikler önceliği olduğunu belirten Belediye Başkanı Yardımcısı Sayın Veselina Tihomirova, belediye yönetimi adına ‘Kırcaali’deki Tarım ve Ormancılık Meslek Lisesi: Gençeler Tarafından Tercih Edilen Eğitim Merkezi’ projesine başarılar diledi.
Sayın Tihomirova, ‘Kaliteli bir eğitim-öğretim sürecini sağlamak, Kırcaali Belediyesi için başlıca önceliklerden biridir, bu proje ise bunu bir kez daha kanıtlamaktadır. Gerçekleştirildiğinde ise çağdaş bir hizmet sunulmuş, gençler ise güzel bir merkezde öğrenim görmüş olacaktır’ diye açıkladı ve 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Tarım ve Ormancılık Meslek Lisesinin belediye okulu statüsüne geçtiğini hatırlattı.


 Ziyaretçi sayısı: 493


2018 © Kırcali Belediyesi, Tüm hakları saklıdır. Webdesign