Панорамен изглед на КърджалиОбщина Кърджали и "Инициатива за развитие - Кърджали решава" с награда за развиващо се гражданско участие /CONSUL/

 24 Ноември 2021
На Национална среща и Биенале на гражданското участие 2021 Община Кърджали и сдружение "Инициатива за развитие - Кърджали решава" получиха награда в категорията "За модерно развиващо се гражданско участие /CONSUL/". Наградата е присъдена за създаване и внедряване на дигитална платформа за провеждане на консултации с гражданите "Кърджали за теб" https://zateb.kardjali.bg/.

Съобразно решения на ВАС от тази година, община Кърджали извърши доначисляване на местните данъци и такси за 2020 и 2021г.

 24 Ноември 2021
Такса „Битови отпадъци” и местните данъци в община Кърджали  вече са доначислени за 2020 и 2021г., съобразно решение на Общински съвет Кърджали от 2019 година, потвърдено с решения на ВАС от тази година.  Подготвят се съобщенията до всички данъкоплатци като до края на другата седмица жителите на общината ще получат писма от  Дирекция „Местни приходи“, с точните суми.

Съобщение

 23 Ноември 2021
Уведомяваме ви, че на основание чл.186, ал.3 от Изборния кодекс в 7-дневен срок след приключване на изборния ден партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 23 Ноември 2021
Уважаеми граждани, Уведомяваме ви, че на основание Решения № 2956/2021г. и № 9031/2021г. на Върховен административен съд задълженията за недвижимите имоти, леки автомобили и прехвърлителните сделки са преизчислени за 2020г. и 2021г.

П О К А Н А № 9

 19 Ноември 2021
   На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 28а, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.54а, ал.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  председателят на Общински съвет Кърджали свиква заседание от разстояние, чрез виртуално участие на 26.11.2021г.  /петък/ от 10.00часа при следния проекто-дневен ред:       

СЪОБЩЕНИЕ

 19 Ноември 2021
Графика за получаване на изборните материали от СИК и извозването им до избирателните секции на 20 ноември 2021 г. за втори тур за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на република българия на 21.11.2021 г. е качен в секция "Избори".

Прессъобщение

 16 Ноември 2021
Днес, 16.11.2021г., от 15:20 часа Общинско радио Кърджали ще излъчи в рубриката „Европа и ние” дванадесетото от новата  поредица предавания на теми, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми и възможностите за финансиране в България.
Прессъобщение -  26 Октомври 2021СЪОБЩЕНИЕ -  20 Октомври 2021


Всички новини

2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign